Jesus älskar mig

In the Swedish election, if there are no ballots for your party of choice - you can write it on a blank piece of paper. Here's some examples from this year.

2014.09.16 21:04 ur_internet_friend In the Swedish election, if there are no ballots for your party of choice - you can write it on a blank piece of paper. Here's some examples from this year.

Some favourites of mine are the mandatory misspellings:
Our own Swedditor u/Coffeh got a vote too.
Or why not vote for Bangkok Bargirls? I also like the person who voted for Germany.
List below:
SWEDISH ENGLISH TRANSLATION
Blankt Blank
Bob Dobbs Bob Dobbs
Bronspartiet bronze Party
Anders Nypelius Anders Nypelius
Bronspartiet Bronze Party
Bronsålderspartiet The Bronze Age Party
Direktdemokraterna Direct Democrat
Djurens parti Animal party
Enhet Unit
Klassiskt liberala partiet Classically Liberal Party
Kommunistiska Partiet communist Party
Landsbygdspartiet Oberoende Rural Party Independent
Lyxfallan.se Lyxfallan.se
Nej! No!
Norrbottens sjukvårdsparti Norrbotten sjukvårdsparti
Partiet de fria The party liberal
Piratpartiet The Pirate Party
Svenskarnas parti Swedes party
Tommy Gardell p-avgiftsparti Tommy Gardell parking fee party
Anarkisterna Anarchists
Bajenpartiet Hammarby Party
Borgerlig framtid Bourgeois future
E.-partiet E. Party
Gröna partiet Green Party
Hodor Hodor
Idioter allihop idiots all of them
Inget bra system Nothing good system
Jag vill deltage med jesus kristus omvänder era att gud räddare genom jesus det är allvarligt I want to join with Jesus Christ, repent of your god savior through Jesus there is serious
Jesus kristus vår frälsare som älskar oss, dog för oss & som vill oss det absolut bästa ! Halleluja! Jesus Christ our Savior who loves us, died for us and who wants us the absolute best! Hallelujah!
Judas Judas
Junilistan The June List
Kalle ankapartiet Donald Duck Party
Mor Firooz Yadranji Ahgdam Mother Firooz Yadranji Ahgdam
Onanister mot NATO Masturbators against NATO
Partiet enighet Party unity
Satanistiskt initiativ Satanic initiatives
Sirius Sirius
Troll allihopa Troll everyone
Tyskland! Germany!
Världssocialism world Socialism
Kalle Anka Partiet Donald Duck Party
Landskapspartiet oberoende Garden party independent
Bajshögspartiet Heaps of Poo Party
Chips partiet chips party
DE FRIA THE FREE
Djurens rätt animal rights
Djurpartiet The Party animals
Saras parti för ett trevligare samhälle utan smutskastning Sara's party for a nicer society without smearing
Vård för pengarna Caring for money
Direktdemokrati direct Democratic
VPK VPK
Landsbygdsdemokraterna rural Democrats
Socialliberalerna social Liberals
Anti-vargpartiet Anti-wolf party
Realistiska partiet realistic portion
Feministiskt perspektiv Feministiskt perspective
Friapartiet free Party
Liberalapartiet liberal Party
Sjukvårdspartiet Healthcare Party
Sverigesmultidemokrater Sweden Multi Democrats
Bat-Eric Bat-Eric
FA(R) Fria Anarkister Röstande FA (R) Free Anarchists Voters
Fronten för lämmeltåg Front for the lemming migration
Glesbygdspartiet Rural Party
Green harley Green harley
Klassiska liberalerna classical liberals
Partiet det fria The party is free
Resursbaserad ekonomi Resource-Based Economy
Sandrademokraterna Sandra Democrats
Svenska Förnufts Partiet Swedish reasonable Party
Svenska Förnufts Partiet (SFP) Swedish reasonable Party (SFP)
Ungdom kommunistiskapartiet Youth Communist Party
All makt åt folket All power to the people
David ickepartiet David non party
Feministiskt parti Feministiskt portion
Hälsopartiet healthy Party
Idiot#1 Idiot # 1
Jämställdhetspartiet Equality Party
Master Chief Master Chief
Mises.se Mises.se
NS DAP NS DAP
Svenska värdepartiet Swedish value party
Tengil Tengil
Vetenskapliga partiet scientific party
Ändring partiet change party
Är ej nöjd med partierna Is not satisfied with parties
Enhetspartiet i universum Unit Party in the universe
Venus partiet venus party
En hyvens tjomme A hell of a fellow
Lågvattenmärket i svensk politik har aldrig varit lägre. Var är långsiktighet och sunda förnuftet? Low-water mark in Swedish politics has never been lower. Where is perseverance and common sense?
Ingen! No!
Riktiga Sverige real Sweden
Moderatpartiet The Moderate Party
Sosial demokvart Sosial demo quartz
Enade Ryssland United Russia
Helhet Overall
Ny Framtid new Future
Parti s Party s
Mig själv myself
Demokratiska partiet The Democratic Party
Fra åt helvete Fra go to hell
Fri demokrati Free democracy
Frihetspartiet Party for Freedom
Guds rike matteus 6:10 Kingdom of God Matthew 6:10
Keith Richards Jack daniels Drinkers Party Keith Richards Jack Daniels Drinkers Party
KPR Sverige ut ur EU KPR Sweden out of the EU
Lord af Castamere Lord of Castamere
Normalpartiet normal Party
nya Ölandspartiet new Oland Party
Parti m party m
Kärlek love
M parti M party
Mitt eget parti My own party
Tommy Gardells geni-parti Tommy Gardell's genius-party
DET FRIA PARTIET OUTDOORS PARTY
Godispartiet Candy Party
Karlskronapartiet Karlskrona Party
Liberala partiet liberal Party
Liberaldemokraterna Liberal Democrats
Moderata initiativ moderate initiative
SDU SDU
Småländska missnöjespartiet Småländska dissatisfaction party
Ärliga politikers parti Honest party politicians
Indianpartiet Indian Party
Soffpartiet Fria Sängar! Couchparty free beds!
Jesus Kristus Jesus Christ
Led Zeppelin Led Zeppelin
Sinn féin Sinn Féin
Bangkok Bargirls Bangkok bargirls
Cthulhu Cthulhu
Ja se pengar ja se pengar är till bekymmer för fattig och för rik av Tore Skogman Yes yes see money see money is of concern for poor and for rich Tore Skogman
Kulturpartiet culture Party
Kärleken Sann-Anda Love True-Spirit
Miata partiet miata portion
Bort med förste lärarlönen!Högre lön till lärare över hela linjen! Away with the first teacher salary: Higher salaries for teachers across the board!
Sataniska initiativ Satanic initiative
Agnetas enmansparti Agnetas single batch
Arbetarmakt Workers Power
Djurens rätt (djurpartiet) Animal rights (Animal Party)
Fitta Cunt
Fredspartiet peace Party
Industripartiet industry Party
Jag vet inte jag hatar alla precis lika mycket I do not know, I hate everyone equally much
Socialdemokratiet Socialdemokratiet
Inget parti no party
Kpmlr Kpmlr
Moder jord Mother earth
Normaldemokraterna normal Democrat
Blank av missnöje! Blank of dissatisfaction!
Jehova Jehovah
Steg 3 step 3
Sanningspartiet truth Party
Kungen The King
Anarki anarchy
Assistanskårens parti Assistance union portion
Direkt demokrati direct democracy
Jag står m. Ismel det gör ej ni! I stand m. Ismel it do not you!
Jag är I am
Socialdemokrates Socialdemokrates
Ni tänker bara på er själva You only think about yourself
Trött på pajasarna Tired of clowns
Öppna hela Lerum Open throughout Lerum
Kristna värdepartiet Christian value portion
Tomten Santa Claus
Miljön environment
Frälsan och kung jesus kristus Frälsan and King Jesus Christ
RÄTT VÄG för Gullspångs kommun The right path for Gullspång
IS Sverige IS Sweden
Sdemokti Sdemokti
Blankt! Blank!
Kv Q
Landstingspartiet Regions Party
Bom Mitt i Sverige My Boom in Sweden
Ingen får mitt förtroende No one shall have my confidence
Jesus Jesus
Sveidemokrater Sveidemokrater
Sverige partiet Sweden portion
5,5 år 5.5 years
Aktiv Demokrati - Partiet för kontinuerlig direktdemokrati (ad) Active Democracy - Party for continuous direct democracy (ad)
Asianpartiet Asia Party
Bullar buns
Cannabispartiet cannabis Party
Chalmers karateklubb Chalmers karate club
Coffeh Coffeh
D D
Damitypartiet Damitypartiet
Det fria the free
Det spelar ingen roll vad jag röstar på It does not matter what I vote on
Eparlamentet.nu Eparlamentet.nu
Ett stort land med få invånare och så långa vårdköer. Det är omänskligt och skamligt! A large country with few inhabitants and so long waiting lists. It is inhuman and shameful!
Fabrikörn Fabrikörn
Feministikt parti Feministikt portion
Feministiska partiet feminist portion
Feministiskt alternativ Feministiskt alternative
Fridemokraterna Fridemokraterna
För världens fattiga For the world's poor
Globala samhällspartiet Global Society Party
Hala raza Hala raza
Hayespartiet Hayes Party
Hej, finns alldeles för dåliga alternativ Hey, there is just too bad alternatives
Heliga ande har röstat Holy Spirit have voted
Ingen No one
Ipv6-partiet Ipv6-party
Jag röster på mig själv I vote myself
Joel mattssonpartiet Joel Mattsson portion
Kaisardemokraterna Kaisardemokraterna
Katten aslanpartiet Cat Aslan portion
KI KI
Kom med hållbara lösningar tack! Come with sustainable solutions thanks!
Kommunisterna The Communists
Kommunistpartiet The Communist Party
Kp kp
Legalisera cannabis legalizing cannabis
Lukasjemko Lukasjemko
Med vårt försvar With our defense
Mer kärlek more love
Miljepartiet million Party
Missnöjd dissatisfied
Moderatapartiet The Moderate Party
Modretna Modretna
Mor mother
Mölenfar Mölenfar
Nationaldemokraterna National Democrats
NationalFriganerna NationalFriganerna
Ned med massbilismen Down with the mass motoring
Nekrokraterna Nekrokraterna
Nevsystem Nevsystem
Nätverket kulturpartiet Network culture batch
Oskar ingemansson negerparti Oskar Ingemansson negro party
Pansionärsförbundet Pansionärsförbundet
Partiet som vill avskaffa barnmisshandel i migrationspolitiken The party that wants to abolish child abuse in migration policy
Pensionspartiet Pension Party
Pensionärernas parti pensioners party
Peter den stora Peter the Great
Politikerförakt politicians Contempt
Privatpartiet private Party
Radikalt och roligt Radical and fun
Samlingsregering Coalition Government
Satanistisk initiativ Satanic initiatives
Satanistiska partiet Satanic party
Schizofrena autistpartiet Schizophrenic autism Party
"script"alert('l')"/script" script alert ('l') "/ script"
SD = rasister SD = racists
S.I S.I.
Slöseri ombudsman wasting ombudsman
Socialism och feminism utan "feministiskt självförsvar" Socialism and feminism without "feminist self-defense"
Socialistiska Partiet socialist Party
Socialpartiet social Party
Sorlitionsdemokraterna Sorlitionsdemokraterna
Spindelpartiet Spider Party
Stoppa trottoarcyklisternapartiet Stop sidewalk cyclists party
Surrealistdemokratiska partiet Surrealist Democratic Party
Sverige dem Sweden them
Sverigepartiet Sweden Party
Teknokraterna The technocrats
Thomas arenspartiet Thomas breaker portion
Vetenskapspartiet science Party
Vikingpartiet Viking Party
Vill rösta på mer lagar Want to vote for more laws
Vote for pedro Vote For Pedro
Värdepartiet Safe Party
We are n We are n
Wisemans wisdoms Wisemans wisdoms
www.ekonomiskreform.se www.ekonomiskreform.se
Young volcanoes Young volcanoes
Zlatanpartiet Zlatan Party
Forza Elfsborg mot guld Forza Elfsborg towards gold
Hue hue Hue hue
Kristna värdegrundspartiet Christian value base portion
Kronblom Kronblom
Partiet du fria The party you free
Vårt samhälle är så beroende Our society is so dependent
Blank röst blank voice
Bun down babylon Bun Down Babylon
Ge sverige diktatorer istället för demokrati Give Sweden dictators rather than democracy
Hej hi
Jultomten Santa Claus
Kalle anka Donald Duck
Spritpartiet spirits Party
Sveriges pensionärers intresseparti Swedish retired interest party
Monarki Viktoria Bernadott Monarchy Viktoria Bernadott
Motståndspartiet resistance party
Skärp till Belts to
Sharialagar Shari'a laws
Blankpartiet blank portion
Nasareernas Parti Nasar The Party
Reinfeldt alliansen Reinfeldt alliance
Socialliberal social liberal
Barnpartiet children's Party
Blankröstpartiet Blank Voice Party
Pensionärspartiet Pensioners Party
Örebropartiet Örebro Party
Direkt partiet direct portion
Djurens rättparti Animal Rights Party
Framtidspartiet future Party
Dalarnas sjukvårdsparti New sjukvårdsparti
Evas parti Eve party
Ingen av dom None of them
Motörhead Motörhead
Kommunistiskt parti communist Party
Parti de fria Lot of the free
Sailor moonpartiet Sailor Moon Party
Kungen o James Bond King o James Bond
Liberala Partiet! Liberal Party!
Mordarrobotarna från Krikkit Killer robots from Krikkit
Parti V Lot V
Riksdagen Reichstag
Fantomen The Phantom
Thomasianskt initiativ Thomasianskt initiatives
CDU CDU
Diktaturdemokraterna dictatorship Democrats
Lika skatt för pensionärer Equal taxes for pensioners
Ninjapartiet Ninja Party
No hope No Hope
Sluta diskriminera stop discriminating
Sundsvallspartiet Sundsvall Party
Kung Karl Gustafs trofasta testikel King Karl Gustafs faithful testicle
Sveriges väl Swedish well
FFI FFI
Fuck off!! Fuck off !!
The Gitmo Nation Nation No Agenda Party The Gitmo Nation Nation No Agenda Party
Samernas Väl Sami Wellbeing
Prinsessan Viktoria av Sverige Sveriges konungsdotter Princess Victoria of Sweden King of Sweden's daughter
Djurgårdens DIF Djurgården DIF
Förenade Laaksolapartiet (FLP) United Laakso licks Tiet (FLP)
Hans Majestät Konung Carl XVI Gustav His Majesty King Carl XVI Gustav
Kalleankapartiet Donald Duck Party
Manschauvinistiskt initiativ Male chauvinist initiatives
Ny demokrati drag under galoscherna! New Democracy hauls in galoshes!
Partiet församlingen Party Assembly
Pest eller kolera vilket som Plague or cholera, which ever
Satsnistisk initiativ Satsnistisk initiatives
Sverigesparti Sweden's Party
Aktiv Demokrati active Democracy
Cthulu Cthulu
De Kristna Ateisterna The Christians Atheists
Gud God
Jämthundspartiet Jämthund Party
Source: http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/rike/index.html
submitted by ur_internet_friend to europe [link] [comments]